• Email: info@nicons.com.vn
  • Hotline: 0941.77.55.33

DỊCH VỤ CUNG CẤP
LIÊN HỆ 0941.77.55.33 ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT NHẤT

Tư vấn - Thiết kế xây dựng

►Khái quát quy trình Tư vấn - Thiết kế của NHÀ MỚI ( Nicons) qua các bước sau :

Bước 1 : Tiếp nhận thông tin.

Bước 2 : Lập hồ sơ báo giá.

Bước 3 : Thương thảo hợp đồng.

Bước 4 : Triển khai công tác thiết kế cơ sở.

Bước 5 : Giấy phép dự án.

Bước 6 : Thiết kế kỹ thuật thi công.

Bước 7 : Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Bước 8 : Giám sát tác giả

► Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giải pháp tư vấn hiệu quả nhất :

Email : info@nicons.com.vn  hoặc 

Hotline : 0941.77.55.33